Betoniek: Lichtgewicht elementen van ferrocement

In de media 

microbeton verscheen in het vakblad Betoniek over haar ferrocement producten en lichtgewicht elementen. Het hele artikel lees je hier: www.betoniek.nl 

Ferrocement

Ferrocement is een bouwmateriaal dat wordt samengesteld uit een cementgebonden mortel en één of meerdere lagen fijnmazige wapening (‘ferro’). Hiermee kunnen zeer dunne of holle constructies worden gemaakt, waarmee aanzienlijk op het gewicht kan worden bespaard.

Ferrocement en gewapend beton zijn verwante materialen. Het zijn beide cementgebonden en met betonstaal gewapende composieten. Het cementgehalte bij ferrocement is hoog, waardoor het materiaal zeer sterk is en een dichte oppervlaktestructuur heeft. Als bindmiddel kunnen verschillende soorten cement worden gebruikt. Vanwege de eigenschappen wordt over het algemeen gekozen voor portlandcement (CEM I). De minimale hoeveelheid cement bedraagt 600 kg/m³ en de water-cementfactor is maximaal 0,4. De gemiddelde druksterkte van ferrocement is rond de 80 N/mm². De grootte van het toeslagmateriaal verschilt sterk met dat van normaal beton. Waar de maximumkorreldiameter van normaal beton rond de 30 mm ligt, is dat bij ferrocement ongeveer 4 mm. Er worden ook hulpstoff en toegepast, zoals een stof om waterstofvorming door het gegalvaniseerde draadgaas te voorkomen. De korrelopbouw van de zandfactie is, net als bij normaal beton, een belangrijk aspect voor de verwerkbaarheid en de uiteindelijke dichtheid van het materiaal. Die dichtheid is bij ferrocement aanzienlijk. Het materiaal is zo dicht dat water niet door het oppervlak dringt en een dekking van 6 mm op het verzinkt stalen wapeningsnet afdoende is (foto 2). Dit is vastgesteld met carbonatatiemetingen en indringingsproeven. De diameter van het staal is overeenkomstig kleiner. Tegenover staafdiameter van Ø6 tot ongeveer Ø20 mm van normaal beton in het betreff ende toepassingsgebied (balkons,luifels, enz.), staan draadgaas en staven met diameters van ongeveer Ø1 mm à Ø1,5 mm tot circa Ø10 mm (foto 2). Het wapeningspercentage en het specifi eke aanhechtingsoppervlak per volume-eenheid liggen bij ferrocement veel hoger.

Spaarnelicht, Heemstede